/Uploads/images/Sanpham/lu%20rung%201.jpg

Lu rung SV 620 D 2 cầu

Thông tin chi tiết

-          Lu rung 2 cầu SV 620 D , Lu 14 tấn rung lên 28 tấn

-          Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

-          Liên hệ : 0934 663 522  - 096 281 3333

 

 

Các sản phẩm khác

Máy Ủi Komatsu D 31P

Giá: Liên hệ

Lu rung SV 91D , 2 cầu

Giá: Liên hệ

Lu rung SV 500 D 2 Cầu

Giá: Liên hệ

Lu rung SV 620 D 2 cầu

Giá: Liên hệ

Lu rung SV 91D , 2 cầu

Giá: Liên hệ

Máy Ủi D 31P -17

Giá: Liên hệ

Máy ủi D50 -16p

Giá: Liên hệ