Lu rung SV 620 D 2 cầu

-          Lu rung 2 cầu SV 620 D , Lu 14 tấn rung lên 28 tấn

-          Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

-          Liên hệ : 0934 663 522  - 096 281 3333

 

Thông tin chi tiết

-          Lu rung 2 cầu SV 620 D , Lu 14 tấn rung lên 28 tấn

-          Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

-          Liên hệ : 0934 663 522  - 096 281 3333

 

 

Các sản phẩm khác

Máy Ủi Komatsu D50p - 16

- Cho thuê theo tháng hoặc làm Ca

Máy Ủi Komatsu D 31P

cho thuê theo tháng hoặc làm Ca

Lu rung HAMM 2 cầu 3414

Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

Lu rung SV 91D , 2 cầu

- Lu rung 2 cầu SV 500 d , Lu 12 tấn rung lên 24 tấn

- Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

Lu rung SV 620 D 2 cầu

-          Lu rung 2 cầu SV 620 D , Lu 14 tấn rung lên 28 tấn

-          Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

-          Liên hệ : 0934 663 522  - 096 281 3333

 

Lu rung SV 91D , 2 cầu

-        Lu rung 2 cầu SV 500 d , Lu 12 tấn rung lên 24 tấn

-       Cho thuê theo tháng hoặc làm ca

-    Liên hệ : 0934 663 522  - 096 281 3333

 

0962 81 3333